Hovedside‎ > ‎

Produktfakta

Bearbeidet glass

BeslagGlassbransjeforbundet
                Glassbransjeforbundets kvalitetsnormer
                Isolerruter og reklamasjoner
                Krav til personsikkerhetsglass
                Reklamasjonsretningslinjer
                Veiledning bruk av sikkerhetsglass
OM GLASS

Glass er et 100 % organisk byggemateriale.
Glass brytes ned veldig langsomt, og det avgir ingen giftige kjemiske forbindelser under nedbrytingen.
Som bygningsmateriale gir glass en rekke miljømessige fordeler. Dagens glass isolerer svært godt og eliminerer kalde områder i nærheten av vinduene. Samtidig kan de beskytte mot solvarme og støy, mens dagslyset slipper inn. Glass kan også beskytte mot ytre farer som innbrudd og brann.
Glass er også et helt nødvendig materiale når vi produserer solcellemoduler og bygningsintegrerte solceller.