Åpenhetsloven

Redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger

CG Gruppen as sine selskaper er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Det er viktig at alle ansatte i CG Glass har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

CG Glass er et norskeid selskap med produksjon og administrasjon lokalisert i Vennesla. CG Glass er en totalleverandør til det profesjonelle glassmarkedet, og vårt geografiske hovedmarked er Sør-norge.

CG Glass forholder seg til «Glassoverenskomsten» som er en overenskomst mellom «Glass og fasadeforeningen» på den ene siden og «Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet» på den annen side. Glassoverenskomsten, sammen med etterlevelsen arbeidsmiljøloven, samt et utstrakt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste sikrer at kravet om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt.

CG Glass er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er påbegynt, og vi har pr nå ikke avdekket faktiske negative konsekvenser. Vi har heller ikke avdekket vesentlige risiko for negative konsekvenser, og dermed heller ikke hatt behov for å iverksette tiltak.

Informasjonsplikt

Henvendelser til CG Glass angående informasjonsplikt og åpenhetsloven utføres via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - Skriv «Innsynsbegjæring – åpenhetsloven» i emnefeltet.

Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest i løpet av tre uker etter å ha mottatt innsynsbegjæringen.